Sản phẩm / Điện gió / Tư vấn điện gió

Tư vấn điện gió

0 Đánh giá
200.000 đ
Giao hàng
VATEC là một đơn vị tư vấn có năng lực, giàu kinh nghiệm và đầy đủ giấy phép để tư vấn kỹ thuật các dự án điện gió với quy mô công suất không giới hạn.

Thông tin sản phẩm

Khách hàng

 • Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án
 • Nhà thầu EPC
 • Ngân hàng

Tư vấn kỹ thuật

 • Tư vấn đầu tư (xác định cơ hội đầu tư, địa điểm đầu tư, các thủ tục pháp lý)
 • Lập hồ sơ quy hoạch
 • Tổng thầu EPC trụ đo gió
 • Khảo sát, điều tra số liệu cơ bản, khảo sát kỹ thuật
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư;
 • Tính toán sản lượng điện năng (AEP)
 • Thiết kế trạm biến áp trung và cao thế
 • Thiết kế đường dây trung và cao thế
 • Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC...
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA).
 • Tư vấn đấu thầu;
 • Tư vấn thẩm tra dự án.
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng

 

Đo gió
VATEC là một nhà thầu có kinh nghiệm trong việc:

 • Tư vấn
 • Khảo sát
 • Thiết kế
 • Xây dựng
 • Lắp đặt
 • Vận hành và bảo dưỡng (EPC + O&M)

 

Cho các trụ đo gió, trạm quan trắc gió có độ cao đến 140m theo tiêu chuẩn IEC và số liệu thu thập được các Ngân hàng quốc tế chấp nhận.

Kinh nghiệm
Tính đến tháng 12/2021, VATEC đã tư vấn kỹ thuật nhiều dự án điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi ở các giai đoạn khác nhau.

 

 • 153 dự án
 • 90 trụ đo gió
 • Công suất tích lũy: 11.649 MW

Thông tin người bán

Video

Không phát hiện thêm video

Q&A

call
0963952481

Bình luận (0)

Đánh giá của khách hàng

Trở lại đầu trang
English Viet Nam